Wat werkt bij hulp aan vrouwen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Vrouwen die in hun jeugd misbruikt zijn, vinden het moeilijk om dat te bespreken. Onderzoek laat zien dat vrouwen gemiddeld zestien jaar wachten voordat ze, uit eigen beweging, met iemand over hun ervaring praten.

Vrouwen voelen zich schuldig, schamen zich ervoor, zijn bang om niet geloofd te worden of leggen zelf geen verband tussen hun problemen en het vroegere misbruik.

Het eerder signaleren van de (late) gevolgen, en daar adequaat op reageren vanuit de gezondheidszorg en hulpverlening, kan voorkomen dat problemen escaleren. Met dit dossier bieden we professionals in het sociale domein, maar ook in de traumahulpverlening, een handreiking voor hun handelen bij (vermoedens van) de late gevolgen van vroeg seksueel misbruik van volwassen vrouwen.