Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

Implementatie vraagt om maatwerk, er bestaat geen kant-en-klare aanpak die altijd werkt, zo luidt de bevinding van Movisie-onderzoekers Van der Zwet en De Groot. Zij verzamelden kennis uit wetenschappelijk onderzoek over wat werkt bij implementatie van een interventie (bijvoorbeeld een methode of programma) in het sociale domein.

In dit dossier staan de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle implementatie beschreven.

Toolkit en Implementatie-Quickscan

Naast het Wat werkt bij ... dossier is er ook een Toolkit Implementatie en een Implementatie-Quickscan voor interventie-ontwikkelaars. Via de quickscan krijgen ontwikkelaars snel inzicht in wat er goed gaat bij de implementatie en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. De toolkit bevat informatie over elke fase van het implementatieproces, aangevuld met handige tips en checklists.