Wat werkt bij mantelzorgondersteuning

Tien procent van alle mantelzorgers (ruim 4 miljoen) is zwaar overbelast. Tijdig gebruik maken van respijtzorg kan voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt.

Respijtzorg is het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger zodat deze even wat ‘lucht’ heeft. Dat er nu weinig gebruik wordt gemaakt van respijtzorg, komt grotendeels door onbekendheid en aannames. Aandacht voor voorlichting over respijtzorg door huisartsen, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties, is hard nodig om deze belemmerende factoren weg te nemen.

Ongeveer 1 op de 6 mantelzorgers ondersteunt meer dan 8 uur per week. Onder hen doen een half miljoen mensen dat vaak al gedurende een langere tijd. De kans op overbelasting bij mantelzorgers neemt toe wanneer de zorg langdurig en/of intensief is en de mantelzorgers veel verschillende soorten hulp verlenen. Dit Wat Werkt bij-dossier zoomt in op mantelzorgondersteuning en specifiek op een type ondersteuning: respijtzorg.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.