Wat werkt bij multiprobleemgezinnen?

22 april 2021

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de ondersteuning van multiprobleemgezinnen in Rotterdam en wat de beste aanpak is bij deze gezinnen (volgens de betrokken gezinnen en hulpverleners).

Steketee et al. (2015) beschrijven dat de wensen en ideeën van de cliënten het uitgangspunt moeten zijn voor het vaststellen van de doelen om de situatie te verbeteren. Het stellen van doelen is alleen zinvol, wanneer gezinsleden vinden dat dit de juiste doelen zijn om de gewenste verandering tot stand te brengen.

💡 Dit rapport is interessant voor sociaal professionals.