Wat werkt bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers?

In Nederland groeit, volgens recente cijfers van het SCP, ongeveer 25 procent van de kinderen en jongeren op in een zorgsituatie. Bijvoorbeeld met een ouder, broer, zus, opa of oma, die een langdurige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische ziekte of verslaving heeft. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ). Er is vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties steeds meer aandacht voor JMZ. Kennis over de situatie van de JMZ en de effectiviteit en werkzame elementen van interventies die JMZ kunnen ondersteunen, zijn verzameld in dit Wat werkt bij-dossier.

Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten schematisch weergeeft.

Download dossier

Infographic-Jonge-mantelzorgers