Wat werkt bij partnergeweld

Over een effectieve aanpak van preventie en hulpverlening gericht op (ex)partnergeweld

Partnergeweld is in ons land de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wat zijn de risico’s van partnergeweld? Welke vormen zijn er? Wat werkt in preventie en hoe kan het beste hulp worden geboden? Dat zijn de hoofdvragen in dit Wat Werkt-dossier.

Op het gebied van preventie is een belangrijke voorwaarde dat mensen gemotiveerd zijn. Ook speelt het tijdstip van de dag en de bereikbaarheid een rol. Vrouwen met een laag inkomen blijken meer gemotiveerd om deel te nemen dan vrouwen met een hoog inkomen. Educatieve programma’s hebben een klein positief (maar niet stabiel) effect op kennis en gedrag t.a.v. seksueel geweld van zowel hoge als lage risicogroepen.

Op het gebied van hulpverlening laat onderzoek zien dat een parenaanpak betere effecten lijkt te hebben dan traditionele behandeling voor plegers en slachtoffers. Ook motiverende gespreksvoering lijkt effectief om geweld te laten afnemen. Hulp aan plegers laat betere resultaten zien dan slachtofferaanpak. Een uithuisplaatsing van de pleger brengt rust en biedt de achterblijvende partner ruimte om zelf hulp te zoeken en gebruik te maken van het sociale netwerk.

Meer over een effectieve aanpak van preventie en hulpverlening gericht op (ex)partnergeweld vindt u in het Wat Werkt dossier. Een korte samenvatting van de belangrijkste gegevens zijn verwerkt in twee infographics. Eén waarin de werkzame effecten op het terrein van preventie wordt weergegeven. En een die aangeeft hoe de hulpverlening het beste vorm kan krijgen. Deze infographics zijn hieronder te downloaden.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt