Wat werkt bij schuldhulpverlening

23 september 2015

De laatste jaren neemt in Nederland het aantal huishoudens met schulden toe. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of een schuldhulpverleningstraject.

Voorheen waren het voornamelijk mensen met een bijstandsuitkering of werkenden met een zeer laag inkomen die financiële problemen hadden. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn door ontslag, echtscheiding en de crisis op de woningmarkt ook mensen met een modaal inkomen (of hoger) in de problemen geraakt.

In dit dossier aandacht voor:

  • verschillende aspecten die een rol spelen bij zowel materiële als immateriële schuldhulpverlening, schuldpreventie, vroeg signalering en schuldregeling;
  • oorzaken en de gevolgen;
  • het maatschappelijk debat rondom schulden.

Dit dossier is een herziene versie van de publicatie die verscheen in oktober 2015.

Lees ook het Wat werkt bij dossier: Wat werkt bij de aanpak van armoede

Auteur
Zuithof, M.; Mateman, H.
Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie
Type
Wat werkt bij-dossier
Pagina's
40