Wat werkt bij sociaal en gezond?

Wat we kunnen leren over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

Participatie is goed voor de gezondheid. En een gezonde geest en een gezond lichaam vereenvoudigen participatie.

Het dossier Wat werkt bij sociaal en gezond geeft de samenhang tussen sociaal en gezond duidelijk weer binnen zes levensgebieden. Hoe draagt zelfredzaamheid bij aan gezondheid? Of vrijwilligerswerk? Maakt mantelzorg ziek, of heeft het ook positieve effecten? En wat is de samenhang tussen voldoende inkomen en gezondheid?

Aan de hand van het Participatiewiel zetten we op een rij wat, uit onderzoek, bekend is over de relatie tussen participatiedoelen en gezondheid. Hiermee helpen we professionals en beleidsmakers een brug te slaan tussen het sociaal domein en de domeinen zorg, (publieke) gezondheid en preventie. Voor betere hulp aan mensen in een kwetsbare situatie en/of het voorkomen dat zij in de problemen komen of dat hun problemen verergeren.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.