Wat werkt bij het versterken van gecijferdheid?

1 op de 6 inwoners in Nederland heeft moeite met gecijferdheid. Dit is een reden tot zorg, omdat dit de kans op kwetsbaarheid vergroot. Zo hebben mensen die problemen hebben met gecijferdheid vaker financiële problemen. Ze hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en ze benoemen hun gezondheid vaker als slecht. Of dit causaal verband houdt met elkaar is niet bekend, maar wel aannemelijk gezien de specifieke eisen voor gecijferdheid die deze contexten stellen. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Gecijferdheid is meer dan alleen het kunnen uitrekenen van sommen. Het gaat om het vermogen om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve aspecten van de wereld om ons heen. Net als geletterdheid en digitale vaardigheid, is gecijferdheid een basisvaardigheid die het individu dagelijks nodig heeft. In de thuissituatie bij het doen van boodschappen of het bezoeken van de dokter. In het maatschappelijk verkeer, in steeds meer overheidscommunicatie en het nieuws. Op de werkvloer rondom het werk (loon, pensioenen), maar ook werkinhoudelijk.

Wat werkt bij-dossier

Dit dossier geeft zicht op wat gecijferdheid inhoudt, binnen welke domeinen deze vaardigheid cruciaal is en welke aanpakken of interventies werken bij het versterken van gecijferdheid. Met dit dossier stimuleren we de bewustwording over gecijferdheid. Dan gaat het met name om bewustwording over het begrip gecijferdheid, de uitdagingen die mensen die moeite hebben met gecijferdheid in hun dagelijks leven ervaren en over wat werkt bij de aanpak van problemen met gecijferdheid.

Download hier het dossier

Bekijk en download hieronder de infographic