Websites die mensen die hulp zoeken en vrijwilligers samenbrengen

7 oktober 2014

Vraag en aanbod bij elkaar brengen kan heel goed via internet. Daar zijn tal van websites te vinden waarop mensen hulp kunnen aanvragen of aanbieden. Patiëntenfederatie NPCF vroeg haar panel naar ervaringen met deze websites.

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mensen zulke sites niet kennen. Ze weten niet van het bestaan en doen er dus ook geen beroep op. Mensen die de websites wel kennen, twijfelen geregeld aan de veiligheid. Zijn mijn persoonsgegevens wel in goede handen? Hoe weet ik wie er bij mij over de vloer komt? Is mijn huis wel veilig? Wie die hobbels heeft genomen, is uiteindelijk tevreden. Dat geldt voor aanbieders van vrijwilligerswerk en voor vragers.
Wel is duidelijk dat het aanbod en de vraag nog niet goed op elkaar aansluiten. Veel mensen bieden bijvoorbeeld gezelschap aan of vervoer en boodschappenhulp, terwijl er veel vraag is naar iemand die klusjes in en om het huis kan doen.

Bron

Auteur
C. van Haastert
Jaar
2014
Uitgever(s)
PCF, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Type
Publicatie
Pagina's
21