Weerbaar ondanks beperking

Weerbaarheidsprogramma's opzetten voor mensen met een beperking

21 december 2012

Deze handreiking bevat beknopte informatie over nut en noodzaak van preventie van seksueel misbruik en beschrijft wat nodig is om een preventieprogramma goed in te bedden.

Via een stappenplan wordt uiteengezet hoe te komen tot een programma op maat en de uitvoering ervan.

Jaar
2005
Uitgever(s)
Transact
Type
Handreiking