Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning

De inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties en de Wmo

21 december 2012

In het sociale domein staan we voor belangrijke veranderingen: de vergaande beperking van de AWBZ, de voorgenomen komst van de Participatiewet en de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten hebben grote gevolgen voor burgers, voor professionals en vrijwilligers, voor hun organisaties en voor gemeenten.

In deze notitie vindt u een analyse van de samenhang tussen deze drie transities en de Wmo. Deze analyse dient als basis voor het formuleren van een visie op de herinrichting van sociale domein. Hoe kijkt Movisie tegen de transformatie aan? Wat zijn belangrijke uitgangspunten.