De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten

7 januari 2014

De Wmo probeert een omslag of ‘kanteling’ te bewerkstelligen in de denk- en werkwijze bij het bieden van maatschappelijke ondersteuning. Het accent zou moeten verschuiven naar vraag- en resultaatgericht werken, maatwerk, eigen kracht en verantwoordelijkheid en wederkerigheid.

Deze publicatie beschrijft hoe tien gemeenten daadwerkelijk die nieuwe weg naar ondersteuning zijn ingeslagen en in hoeverre zij de adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben overgenomen. In het rapport zijn ervaringen van direct betrokkenen opgenomen: burgers die een beroep op de gemeente hebben gedaan en de mensen die namens de gemeente met hen in gesprek gaan.

Auteur
M. den Draak, W. Mensink, M. van den Wijngaart, M. Kromhout
Jaar
2013
Uitgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau SCP
Type
Publicatie
Pagina's
193