Op weg naar outcomegericht werken

Over sturen op maatschappelijk effect in het sociaal domein

Gemeenten willen dat hun beleid een verandering teweeg brengt voor de burger of de samenleving. Dit sturen op een maatschappelijk effect wordt ook wel outcomesturing genoemd. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wat als je als gemeente de wensen van cliënten en burgers wilt meewegen? Hoe kan een gemeente deze manier van werken overbrengen op wijkteams of aanbieders van zorg en ondersteuning? En hoe is het effect te meten?

Movisie ontwikkelde deze handreiking voor beleidsmedewerkers van gemeenten. De handreiking biedt inspiratie, methodieken, voorbeelden en achtergrondinformatie en helpt u bij het verhelderen en meten van outcome. Centraal staat de werkwijze van Movisie voor het ontwikkelen van zogeheten outcome-indicatoren. Ook staat de handreiking vol met voorbeelden en ervaringen van gemeenten die outcomegericht werken. 

Lees ook het artikel Outcome is het toverwoord.