Op weg naar vitaliteit

Landkaarten als reflectietool voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners

Mantelzorg: zwaar, moeilijk en belastend? Dat is soms inderdaad het geval en ook de gangbare benadering van mantelzorg. Maar dat doet geen recht aan de ervaringen van veel mantelzorgers die ook genoegen beleven aan het zorgen voor een ander of daar trots op zijn. Het Expertisecentrum Mantelzorg ging aan de slag om, samen met mantelzorgers en beroepskrachten, te achterhalen wat nu maakt dat mantelzorg prettig blijft of weer wordt. Of in jargon: hoe blijft de mantelzorger vitaal?

Landkaarten

Op weg naar vitaliteit biedt een creatieve manier om te reflecteren op mantelzorg: met behulp van landkaarten. Je kunt deze landkaarten als beroepskracht gebruiken in het gesprek met mantelzorgers of je kunt er als mantelzorger zelf mee aan de slag.

De kaarten zijn ingedeeld naar vier thema’s:

  • lichaam;
  • hoofd;
  • hart;
  • ziel.

Bij ieder thema vind je diverse inspiratievragen. Deze zijn opgebouwd van concrete naar meer abstracte vragen.

De landkaarten in 'Op weg naar vitaliteit' bieden een sleutel naar een andere beleving van mantelzorg. Ze laten mantelzorgers stilstaan bij vragen als ‘Hoe blijf ik gezond?’ en ‘Wat geeft mij houvast?’. En ze inspireren mantelzorgers om hun eigen verhaal te vertellen over vitaliteit. Het is bij deze werkvorm het proces dat telt en niet de uitkomst. Onderweg krijgen de mantelzorgers nieuwe inzichten en ideeën over wat voor hen belangrijk is om vitaal te blijven en dat geeft energie.

Over mantelzorg en vitaliteit zijn ook filmpjes gemaakt. Bekijk de filmpjes hier!