Weinig goede, of veel slechte contacten?

Over het sociaal kapitaal van jongeren in het Nederlands middelbaar beroepsonderwijs

11 april 2016

Onderzoek naar de vraag of laagopgeleide jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie hulpbronnen in hun sociale netwerk ontberen (positief sociaal kapitaal) of dat er juist eerder sprake is van negatieve bronnen.

Deze vraag is beantwoord aan de hand van de drie volgende deelvragen, (1) Uit welke aspecten bestaat negatief sociaal kapitaal?, (2) Welke verschillen zijn er te onderscheiden in positief en negatief sociaal kapitaal tussen lager- en middelbaar opgeleide jongeren? en (3) In hoeverre voorspellen etniciteit en de sociaaleconomische status van de leerling de mate van toegang tot positief en negatief sociaal kapitaal?

Auteur
J. de Haan
Jaar
2015
Uitgever(s)
Universiteit Utrecht
Type
Rapport
Pagina's
72