Werk en inkomen - kennis en interventies geordend

Kennissynthese over methodisch werken, integraal werken en armoede en schulden

Gemeenten hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rond inkomen en participatie. Bij veel gemeenten roept dat vragen op: wat werkt voor wie? Wat werkt niet? Waarom werkt een aanpak wel, of juist niet?

Om de gemeenten daarbij te ondersteunen zoekt het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk’ van ZonMw naar (wetenschappelijk) onderbouwde concrete antwoorden op deze vragen. Movisie heeft hierbij een eerste globale verkenning uitgevoerd naar de beschikbare kennis en de kennislacunes op de drie thema’s: methodisch werken, integraal werken en armoede/schuldhulpverlening. Uit deze verkenning volgen een zevental aanbevelingen.