Werken aan burger nabijheid

Handreiking voor structurele samenwerking met uw inwoners bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

8 oktober 2013

Een goede relatie tussen burger en bestuur is essentieel voor het welslagen van onze democratie. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen en om inzichtelijk te maken hoe gemeenten met overheidsparticipatie aan de slag kunnen gaan.

Een goede relatie tussen burger en bestuur is essentieel voor het welslagen van onze democratie. Deze relatie is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Nu burgers steeds vaker het initiatief nemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren, lopen de contacten tussen het bestuur en de inwoners van de gemeente meer en meer via andere wegen. Het behouden en verbeteren van een goed samenspel tussen het bestuur en de burgers wordt daarmee nog belangrijker. Dit geldt zeker op het gemeentelijk niveau. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen en om inzichtelijk te maken hoe gemeenten met overheidsparticipatie aan de slag kunnen gaan. Bevat voorbeelden en werkwijzen en veel links naar relevante informatie.

Bron

Auteur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie
Jaar
2013
Uitgever(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie
Type
Handreiking
Pagina's
62