Werken aan economische participatie

29 best practices

'Als u dit boekje doorleest, zult u merken dat de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erg divers is. Ook zijn deze mensen sterk. Ze hebben weliswaar een zetje in de goede richting nodig, maar bloeien vervolgens op en zijn van grote waarde voor onze samenleving', schrijft Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Werken aan economische participatie.

‘Wat is de succesvolle, effectieve aanpak om meer mensen kansen te geven op de arbeidsmarkt?’ De eerste editie van de Movisie Participatieprijs leverde tientallen vernieuwende inzendingen op. Bijzondere projecten die impliciet of expliciet kijken naar wat mensen wél kunnen, en niet naar wat ze niet kunnen. Of zoals een inzender het verwoordde: ‘alles wat je aandacht geeft groeit. Als je focust op problemen vind je meer problemen. Als je focust op succes vind en creëer je meer succes’.

Winnaar van de prijs werd Dutch Career Cup, een project dat voetbal inzet voor arbeidsbemiddeling. Volgens de jury ‘het ei van Columbus’! ‘Werken aan economische participatie’ beschrijft dit project en 28 andere inzendingen.