Werken aan inclusieve burgermacht in Zutphen

Stichting Lokaal zet in op inclusie, duurzame impact en empowerment

Hoe krijg je burgers meer aan het stuur bij het werken aan een leefbare en inclusieve wijk? Samen met lokale initiatieven zoekt Movisie naar antwoorden op die vraag. Het zojuist verschenen rapport ‘Versterken van inclusieve burgermacht’ beschrijft hoe de Zutphense Stichting Lokaal dit voor elkaar probeert te krijgen in Waterkwartier, de grootste wijk van de gemeente.

In de superdiverse Zutphense wijk Waterkwartier staat de leefbaarheid onder druk. Veel inwoners kampen met armoede, werkloosheid en schulden. Het onderling vertrouwen tussen de verschillende groepen inwoners laat nog te wensen over. De Stichting Lokaal, een burgerinitiatief annex maatschappelijke organisatie, wil daar samen met de inwoners verandering in brengen. Inzet is het realiseren van een inclusieve, leefbare wijk waar inwoners optimaal de ruimte krijgen om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen, zodat ze meer eigenaarschap en mogelijkheden ervaren rondom het vormgeven van hun leven en het bereiken van hun (buurt)doelen.

Lees meer over wijkprojecten op WijkWijzer

Positieve verandering

Movisie deed het afgelopen jaar actieonderzoek naar de aanpak van de Stichting Lokaal in Zutphen. Het zojuist verschenen rapport ‘Versterken van inclusieve burgermacht’ doet daarvan verslag. Hoewel het realiseren van de ambities in sterke mate een zoektocht is, leidt de inzet van Stichting Lokaal tot positieve veranderingen in de wijk concludeert Movisie. ‘Samen met inwoners en partners levert ze praktische resultaten. Inwoners krijgen in sterke mate ruimte om initiatieven te ontplooien en mee te sturen op doelen en aanpak. Stichting Lokaal draagt zo wezenlijk bij aan duurzame empowerment en burgermacht van inwoners van de wijk, gesteund door de lokale overheid en gedragen door vele inwoners in de buurt.’ Het wijkcentrum Waterkracht in de wijk Waterkwartier speelt een belangrijke rol in het succes van de Stichting Lokaal. ‘Het biedt ruimte voor veel verschillende activiteiten, grotendeels geïnitieerd en georganiseerd door actieve bewoners, vrijwilligers en stagiaires. Vinden zij dat er aanbod ontbreekt, dan kunnen zij dat zelf of met hulp organiseren. Waterkracht is daarmee een flexibele leerplek die inwoners volop ruimte biedt voor initiatief en ontwikkeling.’

Reeks

Het actieonderzoek van Movisie naar inclusieve burgermacht in Zutphen is het tweede in een reeks. In een eerdere publicatie stond het Amsterdamse initiatief Hart voor de K-buurt centraal. In 2022 volgt een derde actieonderzoek. Met het project Inclusieve burgermacht verbreedt en verdiept Movisie de kennis over hoe overheden en maatschappelijke organisaties de behoeften van inwoners beter kunnen horen en hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten.

Download de publicatie

Download de infographic 

🎧 Luister de podcastaflevering over wijkcentrum Waterkracht

Je buren ontmoeten, meedoen met de knutselmiddag, als vrijwilliger aan de slag, een hulpvraag stellen aan sociaal werkers, zelf iets organiseren, het kan allemaal in wijkcentrum Waterkracht. Simon Timmerman en Jasper van de Kamp gaan erover in gesprek met directeur Patricia Withagen en vrijwilliger Melátie van Beem.