Werkzame elementen bij respijtzorg

Wat geeft een adempauze aan de mantelzorger?

Deze publicatie biedt ondersteuning aan beleidsmakers en beroepskrachten in zorg en welzijn bij het effectiever maken van respijtzorg.

In de publicatie Wat geeft een adempauze aan de mantelzorger? Een onderzoek naar werkzame elementen bij respijtzorg worden de werkzame elementen van respijtzorg blootgelegd. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wanneer respijtzorg ‘werkt’.

De publicatie bestaat uit twee delen. Allereerst hebben de onderzoekers met een algemene literatuurstudie in de volle breedte gekeken naar verschillende vormen van respijtzorg en ook naar verschillende zorgsituaties waarin gebruik wordt gemaakt van respijtzorg. Vervolgens hebben zij met behulp van interviews onder mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten het onderzoek naar een specifieke vorm van respijtzorg verder verdiept: vrijwillige respijtzorg thuis. De werkzame elementen in dit onderzoek worden beschreven aan de hand van de piramide respijtzorg, waarbij via respijtbehoefte en respijtaanbod wordt toegewerkt naar respijteffect.