Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

Feiten en cijfers

Seksueel geweld is een vorm van seksuele grensoverschrijding. In dit whitepaper gaan we in op de verschillende betekenissen en geven we een overzicht van feiten en cijfers.

Seksueel contact kan om verschillende redenen over een grens gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, of om seks met iemand die dronken is en niet kan aangeven of hij of zij seks wil. Maar ook om seks met een kind, of om seks waarbij iemand met fysiek geweld of bedreiging wordt gedwongen.

Seksuele grensoverschrijding

Het ongewenste seksuele contact kan bestaan uit aanrakingen, seks via de webcam of verkrachting. Voor al deze verschillende vormen en situaties gebruiken we de overkoepelende term seksuele grensoverschrijding.

Dit whitepaper ‘Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld: feiten en cijfers’ is een gezamenlijke uitgave van Rutgers en Movisie.