Whose Society?

The Final Big Society Audit

29 januari 2015

Rapport concludeert dat Big Society-plannen van premier David Cameron, waarbij verantwoordelijkheid meer bij de lokale gemeenschap wordt gelegd en vrijwilligerswerk wordt gestimullerd, een negatief effect hebben en de vrijwilligerssector zelfs verzwakken in plaats van versterken.

Grote delen van de sector worstelen nu met een inkomstenderving en lijken minder onafhankelijk te worden.

Het rapport geeft vier belangrijke redenen voor het mislukken van de Big Society.

  • Ten eerste hebben grote particuliere bedrijven het meest van overheidsopdrachten voor dienstverlening geprofiteerd. Ook is er een gebrek aan verantwoording en transparantie in uitbestede diensten.
  • Ten tweede is er weinig echte overdracht van de macht. De overheid en openbare diensten zijn nog steeds sterk gecentraliseerd en reactief van aard.
  • Ten derde is men er niet in geslaagd de armste, meest achtergestelde gemeenschappen bij de Big Society te betrekken na grote bezuinigingen.
  • En ten vierde heeft men de private sector niet kunnen mobiliseren om te werken voor het algemeen belang.

Bron

Auteur
C. Slocock; R. Hayes; D. Harker
Jaar
2015
Uitgever(s)
Civil Exchange
Type
Publicatie
Pagina's
80