Wie is wie bij dementie?

Overzicht in één oogopslag

De ‘Wie is wie bij dementie’ brengt het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals rond een cliënt in beeld. Zo zie je in een oogopslag wie er betrokken is. Casemanager, psycholoog, huisarts, wijkteam, dagbesteding: allemaal hebben ze een plekje gekregen op de infographic. Zo geeft de ‘Wie is wie’ antwoord op een van de meest basale vragen: wie staan er om de cliënt heen en wie doet wat?

De Wie is wie bij Dementie is ontwikkeld door Dementiezorg voor Elkaar in opdracht van Ministerie van VWS. Dementiezorg voor Elkaar is een praktijkverbeterprogramma met het doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door de zorg en ondersteuning af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Wie is wie?

Download de volledige publicatie