Wijkteams: samenwerken met informele zorg

Issues die spelen en oplossingen die werken

Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Wat zijn oplossingen die ervoor zorgen dat deze samenwerking wel plaatsvindt en standhoudt?

In onze veldverkenning zijn we veel tools, werkvormen, methoden en aanpakken tegengekomen om het samenspel tussen de formele en informele zorg te bevorderen. Er is dus een rijk en gevarieerd aanbod voor professionals rond de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers, het is alleen niet specifiek vertaald voor wijkteams, maar vaak wel goed bruikbaar. 

Model

De publicatie biedt een handig model om de samenwerking met informele zorg vorm te geven. Dit model kent 4 speerpunten:

  • Kennis en visie: weet waarover je het hebt en zorg voor een duidelijke visie op samenwerking met informele zorg.
  • De rol van de professional: geef actief invulling aan je rol als wijkprofessional: wees facilitator, samenwerker, outreachende professional en reflecteer en leer samen met je collega’s.
  • Instrumenten: ga aan de slag met instrumenten die informele zorg betrekken en ondersteunen.
  • Omgeving en context: functioneer in de context van het sociale domein: diverse organisatievormen van wijkteams bieden inspiratie voor samenwerking met wijkteams en informele zorg.

Aan de slag

In deze publicatie vind je per speerpunt informatie, tools en tips om aan de slag te gaan.