(Wmo) beleid maken met persona's

Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie

Wanneer er zich veranderingen voordoen, zoals de AWBZ-transitie, heeft dat gevolgen voor veel mensen. Als gemeente, cliënt- of belangengroep of als aanbieder kunt u met behulp van een persona die gevolgen samen of alleen doordenken en uw acties en beleid hierop afstemmen. Bij een persona staat niet het aanbod centraal, maar de leefsituatie en vragen van de burger/cliënt. De persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven. Groepen burgers krijgen er letterlijk een gezicht door.

Al jaren gebruikt het bedrijfsleven persona’s om de klantgroep beter te begrijpen en de diensten daarop aan te sluiten. Een persona is een fictieve persoon die zich blijft ontwikkelen in de tijd. Zo’n persona is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis over een bepaalde doelgroep. Ook de sociale sector ontwikkelt steeds vaker persona’s. Tot nu toe waren het professionals die persona’s ontwikkelden over hun doelgroep. Maar wie weet er meer over een doelgroep dan die doelgroep zelf?

(Wmo) beleid maken met persona’s laat zien hoe u met de doelgroep een persona kunt maken en geeft voorbeelden hoe deze in de praktijk te gebruiken. Dit is de eerste publicatie in de nieuwe reeks ‘Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie’ van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie.