De Wmo-raad en haar diverse achterban

22 juli 2013

De Wmo-raad heeft goede contacten met haar achterban nodig om te weten wat er speelt in de samenleving en dit mee te kunnen nemen in haar beleidsadvisering. Dit kennisdossier gaat over hoe de Wmo-raad een brede achterban kan bereiken, ook de kleine of moeilijk bereikbare, kwetsbare burgers.

Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ heeft als doel het toerusten van Wmo-raden en belangenbehartigers. Eén onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van goede voorbeelden uit de praktijk waarmee Wmo-raden hun adviesrol beter kunnen vervullen als de gemeenten hun beleid ontwikkelen. De landelijke kennisinstituten MOVISIE en Vilans verzamelen en verrijken deze voorbeelden in samenwerking met twee kennismakelaars van het programma.

Bron

 

Auteur
Sok, K.; Merkus, M.; Lucassen, A. (Movisie); Royers, T. (Vilans)
Jaar
2012
Uitgever(s)
AVI, Aandacht voor iedereen
Type
Publicatie
Pagina's
15