Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid

Hoe we die van binnenuit kunnen bevorderen

Meer zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid in Nederland is een mooi en ambitieus doel maar ook een doel dat bereikbaar is. In deze publicatie lees je hoe de Alliantie Verandering van Binnenuit gestaag naar dit doel toewerkt binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen en hoe het komt dat deze aanpak die niet ‘van bovenaf’ maar van ‘binnenuit’ verandert, zo succesvol is.

De Alliantie Verandering van Binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Zeven zelforganisaties vormen samen het Consortium Zelfbeschikking: het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). De alliantie bevordert veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBT-personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders). Kennisinstituut Movisie ondersteunt de organisaties hierbij door middel van onder meer evaluatieonderzoek en het aanreiken van wetenschappelijke kennis.

Vertrouwen en gezag opbouwen

Deze bevlogen, betrokken en ervaren organisaties zijn al decennia bezig met de thema’s gendergelijkheid, aanpak van huiselijk geweld en seksuele diversiteit. Verspreid over het hele land hebben zij een zeer groot netwerk van kleinere en vaak lokale zelforganisaties van mensen met een migranten- en/of vluchtelingenachtergrond. Door de jaren heen hebben zij onder duizenden migranten en vluchtelingen vertrouwen en gezag opgebouwd. Samen organiseren zij honderden bijeenkomsten door het hele land waarin getrainde gespreksleiders de thema’s gender, seksualiteit en het tegengaan van geweld bespreken met de doelgroep en brengen zo langzaam maar zeker een mentaliteitsverandering op gang.

Werkwijzen in theorie en praktijk

Door de jaren heen hebben deze organisaties hun eigen methodieken ontwikkeld op basis van hun ervaringen in de praktijk. Maar wat houdt hun succesvolle aanpak precies in? Wat gebeurt er tijdens de bijeenkomsten? De zeven organisaties hebben allemaal hun eigen werkwijzen maar die blijken een gemeenschappelijke basis te hebben. In deze publicatie is die basis beschreven en ook is van iedere organisatie kort en bondig de werkwijze uitgelegd. In deze publicatie vind je ook wat de wetenschap weet over deze aanpak: wat de werkzame elementen zijn van de bijeenkomsten die het Consortium Zelfbeschikking organiseert. Maar ook uit de praktijk is hierover interessante informatie.

Gelijkheid en acceptatie stimuleren

‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid: Hoe we die in Nederland bevorderen’ biedt een inkijk in hoe het Consortium Zelfbeschikking emancipatie van binnenuit bevordert via de vele bijeenkomsten in het land. Voor gemeenten, landelijke overheid en sociale professionals biedt dit boek inzicht in waarom, hoe en wanneer het zinvol kan zijn om deze emancipatiebewegingen van binnenuit te ondersteunen en te faciliteren. Nieuwe of andere organisaties die emancipatie van binnenuit willen aanpakken kunnen hier nuttige handvatten vinden. Maar deze publicatie is niet alleen bedoeld voor zelforganisaties van mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, want iedereen die in zijn of haar eigen omgeving constateert dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de acceptatie van LHBT een flinke stimulans kan gebruiken, kan inspiratie putten uit ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid: Hoe we die van binnenuit kunnen bevorderen’.