Zelfevaluatie Wmo-raden 2014

24 september 2014

Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo-raad, met een blik op de toekomst.

In veel gemeenten wordt anno 2014 gesproken over het voortbestaan van de Wmo-raad, een nieuwe vorm van de Wmo-raad, samenvoeging van raden, alternatieve vormen, etc. In die discussie is het van belang duidelijk te hebben waar de kracht en de positieve bijdrage van de Wmo-raad ligt in het gemeentelijk beleidsproces op dit moment. En welke punten verder verbeterd kunnen worden.

Evalueer daarom nog in 2014 uw eigen Wmo-raad. En stel uzelf vervolgens - met de uitkomsten van die evaluatie in uw achterhoofd - de vraag of uw huidige manier van werken toekomstbestendig is. Of is het tijd om na te denken over een andere werkwijze en/of andere vormen van inspraak?

Movisie en Koepel Wmo Raden hebben deze checklist voor Wmo-raden ontwikkeld om zelf uw eigen functioneren te kunnen evalueren en bespreken.

Auteur
Gouw, M. de; Lucassen, A.;
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Evaluatieonderzoek
Pagina's
5