Zelfregie en professionele toerusting

Kennis en advies: praktisch en toepasbaar

21 december 2012

De adviseurs van Movisie bieden praktisch toepasbare kennis en advies waarmee organisaties hun effectiviteit kunnen vergroten.

Ook ondersteunen zij u bij het implementeren van geschikte methoden en instrumenten om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen te bevorderen.

Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking