Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart

21 december 2012

Vrijwilligers kunnen ervaringen en competenties vastleggen en gebruiken bij hun participatie- of activeringstraject.
In deze brochure vinden gemeenten, onderwijsinstellingen, re-integratiebureaus en vrijwilligersorganisaties kansen en mogelijkheden om EVC te gebruiken om vrijwilligers te helpen bij hun stappen op de participatieladder.

Het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) gebeurt op verschillende plekken. Binnen gemeenten om mensen te activeren naar de arbeidsmarkt, in de re-integratiesector om iemand te bemiddelen naar een passende baan of opleiding of in het onderwijs om competenties te benoemen. Competenties die iemand in vrijwilligerswerk opdoet, worden hierin zelden meegenomen. Dat is jammer, want EVC voor vrijwilligers biedt veel kansen. Voor de vrijwilliger én voor organisaties die bezig zijn met competentieherkenning.