Zicht op effect

Een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten

De welzijnssector kent een overvloed aan methoden, projecten en activiteiten. Maar hoe succesvol zijn al deze activiteiten in het daadwerkelijk aanpakken van problemen? Enthousiasme en goede bedoelingen zijn waardevol, maar niet voldoende om succes te behalen. Kritisch kijken naar de effectiviteit en rendement is daarom essentieel. 

Er zijn heel veel instrumenten beschikbaar om effecten van activiteiten inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld Intervention Mapping, de Effectenarena, de Effecten Ster en SROI. In Zicht op Effect staat een selectie van de meest actuele, beproefde en innovatieve instrumenten. Met daarnaast informatie over de toepassing van het instrument, de sterke en zwakke kanten van het instrument en links naar achtergrondinformatie.

Twijfelt u of zoekt u ondersteuning bij de uitvoering van een van de instrumenten? Dan geven wij u graag advies. Het is ook mogelijk om in een workshop dieper in te gaan op de werking en toepassing van instrumenten.

Lees ook het artikel: Hoe maak ik de effecten van mijn aanpak zichtbaar?

Download de volledige publicatie