Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg

Instrumentenwijzer

21 december 2012

Samenwerking en beleid op de terreinen van wonen, welzijn en zorg. Gemeenten moeten het maar geregeld zien te krijgen. Welke vraag op het gebied van WWZ hebben de verschillende doelgroepen in de gevarieerde gemeentelijke wijken? En sluit het huidige aanbod daar eigenlijk op aan?

Er zijn veel instrumenten beschikbaar die vraag en aanbod van wonen, welzijn en zorg in beeld brengen binnen een bepaald gebied. Ze fungeren als een soort fototoestel. De ene foto is breed maar wazig, de andere beperkt maar scherp; soms staat een bepaalde doelgroep op de foto, soms een bepaalde locatie, soms wordt een bepaalde tijdsperiode in beeld gebracht. Beschikbare meetinstrumenten verschillen in wat ze meten, welke input nodig is om de gegevens te krijgen, hoe de prognoses tot stand komen en welke output ze kunnen leveren.

Een keuze maken uit het gevarieerde aanbod van instrumenten is dan ook niet eenvoudig. Deze instrumentwijzer helpt gemeenten daarbij. Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg geeft een zicht op de mogelijkheden van een aantal geselecteerde instrumenten en biedt u de kans om instrumenten met elkaar te vergelijken.

Auteur
Kole, D.
Jaar
2010
Uitgever(s)
Vilans
Type
Toolkit