Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz

29 augustus 2014

Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van ggz-cliënten bij het vinden en behouden van werk. Dit terwijl ze hier vanaf 1 januari 2015 in de volle breedte verantwoordelijk voor zijn. Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt hierbij een rol. Dit blijkt uit de Landelijke tussenrapportage van het project Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz. Dit project onderzoekt wat ggz-cliënten vinden van de ondersteuning die ze van gemeenten krijgen om werk te vinden en te behouden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gemeenten geen zicht hebben op het aantal ggz-cliënten zonder werk. Beleidsmedewerkers geven bovendien aan dat ze te weinig kennis hebben over de problematiek van ggz-cliënten. Er moet een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dat aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van mensen en ook op het - vaak wisselend - verloop van de aandoening.

Bron