Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

21 december 2012

De studie 'Zin in meedoen' geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen.

Werkzame principes zijn geformuleerd waarmee vrijwilligersorganisaties ook andere mensen in deze levensfase kunnen mobiliseren.

ISBN:978-90-8869-052-5
 

Download de volledige publicatie