Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo

Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Mensen die aangewezen zijn op begeleiding, zorg en ondersteuning binnen de Wmo moeten er op kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Sturen op een goede prijs-kwaliteit verhouding wordt daarmee steeds belangrijker. Maar wat is kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning en hoe kunnen gemeenten daar toezicht op houden?

Deze brochure biedt zowel gemeenten als cliëntenorganisaties en Wmo-raden handvatten het kwaliteitsbeleid in de Wmo op een integrale wijze in te richten. Welke mogelijkheden hebben gemeenten om in het kader van de transities om te gaan met kwaliteit? Hoe kan men kwaliteitsbeleid voeren via outcome-financiering en welke kwaliteitsinstrumenten kunnen hierbij gebruikt worden voor toetsing? En wat zijn de kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van de cliënten? De brochure sluit af met een stappenplan voor dialoogsessies tussen gemeente en cliënten aan de hand van voorbeelden.

Dit is de derde publicatie in de reeks ‘Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie’ van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie. Eerder verschenen ‘Bereik uw achterban via social media. Social mediagids voor het betrekken van burgers’ en ‘(Wmo)beleid maken met persona’s’.