Op zoek naar het levende bewijs

Een essay over evidence based werken in de vrijwillige sector

21 december 2012

Is het wel gepast om van vrijwilligers te verwachten dat zij handelen op grond van wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’?

Met een terugtrekkende overheid komt een steeds grotere druk te liggen op het vrijwilligersveld. Evidence based werken sluit aan bij de roep om kwaliteitsverbetering van het werk van professionals in welzijnsorganisaties. Kunnen we dit nu doortrekken naar vrijwilligersorganisaties? En wat betekent dat voor de (professionele) ondersteuning van vrijwilligers? Dit essay nodigt beleidsmakers, professionals en vrijwilligers uit om van gedachten te wisselen over het draagvlak, over uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van evidence based werken in de vrijwillige sector.