Een zorg minder - Bijlagen

21 december 2012

In opdracht van Movisie is een MSc-afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel voor zorgaanbieders in de GGZ en ouderenzorg.

In dit document kunt u de bijlagen bekijken die bij de rapportage van het onderzoek horen, zoals een overzicht van eerder verrichte onderzoeken naar de AWBZ-pakketmaatregel, een overzicht van de respondenten en de verschillende topiclijsten.

Auteur
Visser, A.
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
90