Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen

Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg

4 juni 2013

Hoe zien zorgnetwerken rond thuiswonende ouderen met een (groeiende) zorgbehoefte eruit en hoe worden ze ervaren? Welke grenzen en dilemma's worden ervaren door zowel de oudere, de mantelzorgers/informele zorgverleners en door de professionals?

Hoe is overbelasting van de informele zorgverleners te voorkomen? Tegen welke grenzen loopt men aan bij het aanspreken van het sociale netwerk om informele zorg te gaan verlenen? Nodig zijn vaardigheden van mantelzorgers en professionals, het inzetten van respijtzorg, en het besef dat kwaliteit van leven andere zorg en hulp vraagt dan kwaliteit van zorg op zich.

Auteur
Ilse Zwart-Olde, Marianne Jacobs, Marjolein Broese van Groenou
Jaar
2013
Uitgever(s)
Vrije Universiteit Amsterdam; Faculteit der Sociale Wetenschappen
Type
Rapport
Pagina's
58