Zwerfjongeren in Nederland

Aanpak en achtergrond voor beleid

15 april 2013

Deze brochure geeft informatie over de context van de problematiek van zwerfjongeren, gaat in op algemene beleidsinformatie en de rol van de gemeente en mogelijkheden voor beleidsregie, en geeft concrete handvatten voor de aanpak van de problematiek.

In de bijlagen staat informatie over de thema’s ‘definitie’ en ‘preventie en vroegsignalering’.

Auteur
M. Willems
Jaar
2011
Uitgever(s)
Ministerie van VWS
Type
Brochure
Pagina's
54