1 Stap Vooruit. Ondersteuningsprogramma zwerfjongeren

Opbrengsten van de gemeentelijke aanpak van zwerfjongeren bij 26 centrumgemeenten

publicatie - oktober 2014

Zwerfjongeren op de beleidsagenda
De Tour zwerfjongeren heeft ervoor gezorgd dat ‘zwerfjongeren’ prominenter op de beleidsagenda zijn gekomen. De meeste centrumgemeenten hebben hun aanpak zwerfjongeren opgenomen in het Stedelijk/Regionaal Kompas of in een apart beleidsdocument. Met het Ondersteuningsprogramma zijn concrete knelpunten creatief opgepakt. Tegelijk zijn beperkingen zichtbaar geworden om snel verder te komen. Gemeenten zijn zelf aan zet om deze beperkingen het hoofd te bieden.

Wat werkt in een gemeentelijke aanpak van zwerfjongeren
Uit de trajecten zijn de volgende aspecten naar voren gekomen voor de vormgeving van een goede aanpak van zwerfjongeren:
* voor een sluitende ketenaanpak dient de gemeente als opdrachtgever en regisseur op te treden
* de gemeente dient zich nadrukkelijk te gaan verhouden met woningcorporaties en zorgverzekeraars
* zwerfjongeren dienen betrokken te worden bij het opstellen van beleid en hoe de opvang geregeld wordt
* goede onderlinge afstemming in 1 plan. Het snel en goed organiseren van de begeleiding en het opstellen van een trajectplan kan opvang en uitval voorkomen en de duur van de opvang verkorten.

Het Ondersteuningsprogramma Zwerfjongeren (Tour zwerfjongeren) van VWS is in 2012 gestart met als doel de 43 centrumgemeenten te ondersteunen in hun aanpak om deze jongeren weer op weg te helpen. In totaal hebben 26 centrumgemeenten deelgenomen aan het programma.

Auteur:Ruud Rottier (Dubbel-R advisering), Diny Flierman (B&A), Johan Sleegers [doen-en-denken], Boukje Keijzer en Carla van Lomwel (7Zebra’s)
Uitgever:Ministerie van VWS
Aantal pagina's:19
Downloads
1 Stap Vooruit - Ondersteuningsprogramma Zwerfjongeren
Trefwoorden