11 aannames over de transformatie van het sociale domein

publicatie - februari 2017
11 aannames over de transformatie van het sociale domein

Zijn er aannames die de vernieuwing van het sociale domein belemmeren of juist bevorderen? Movisie inventariseerde dit in 2016 bij 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals. Deze publicatie is het resultaat van deze quickscan. We hopen dat deze publicatie gemeenten en organisaties stimuleert om de transformatie samen effectiever op te pakken.

Movisie vroeg aan 24 geïnterviewden: wat vindt u de bedoeling van de transformatie en welke aannames over de transformatie hebben daar invloed op? Welke aannames houden die bedoeling tegen en welke bevorderen juist de vernieuwing? De geïnterviewden noemen 7 aannames die de doelen van de transformatie belemmeren en 4 aannames die de transformatie juist bevorderen. Lees alle aannames in deze quickscan.

Auteur:Felten, H.; Houte de Lange, S. ten, Repetur, L. 
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2017
Aantal pagina's:28
Downloads
11-aannames-over-transformatie-van-het-sociale-domein