2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid

publicatie - april 2011
Afbeelding bij 2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Door middel van een 2-meting onder gemeenten in Nederland heeft MOVISIE de stand van zaken van het vrijwilligerswerkbeleid in kaart gebracht. Gemeenten werden onder andere bevraagd over de inhoud van het vrijwilligerswerkbeleid, de doelgroepen waar het zich op richt, de knelpunten die ondervonden worden en de gewenste ondersteuning. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de 2-meting. Bij de weergave van de onderzoeksresultaten wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met de eerder uitgevoerde 0-meting (2006) en 1-meting (2008). Op basis van de onderzoekresultaten worden conclusies en aanbevelingen gegeven.

Auteur:Ploegmakers, M.; Merkus, M.; Terpstra, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:april 2011
Aantal pagina's:44
Prijs:€0,00
Downloads
2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid