Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal

Een pleidooi voor ruimte

publicatie - juni 2013

Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze transformatie goed te laten verlopen hebben gemeenten vooral ruimte nodig. Zo blijkt uit dit onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden in opdracht van G32 Stedennetwerk.

Uitgever:Instituut voor Publieke Waarden
Jaar van uitgave:juni 2013
Aantal pagina's:44
Trefwoorden