Aandacht voor ethische kwesties in wijkteams

CEG 'Samen zorgen in de wijk'

publicatie - mei 2016

Tijd voor moreel beraad

Als sociale wijkteams tijd hebben om stil te staan bij ethische kwesties zullen zij beter in staat zijn om op een zorgvuldige manier zorg in de wijk te bieden. Tot deze aanbeveling komt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in het signalement 'Samen zorgen in de wijk'. Om aan de opdracht te kunnen voldoen voor meer maatwerk en minder protocolleren hebben wijkteamleden praktische wijsheid en moreel oordeelsvermogen nodig.

Zorgvuldigheid

Binnen wijkteams werken veel verschillende beroepsgroepen samen. Deze manier van werken binnen sociale wijkteams om zorg in de wijk te bieden roept een aantal ethische kwesties op die aandacht verdienen. De nadruk op professionele samenwerking kan ten koste gaan van andere waarden zoals het zorgvuldig omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten. Samenwerking met hulpverleners of met vrijwilligers en mantelzorgers die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn, levert soms problemen op. Want mogen persoonlijke gegevens van cliënten gedeeld worden tussen hulpverleners als het beroepsgeheim van hulpverleners verschillend is of ontbreekt? Wijkteamleden geven aan dat er te weinig tijd is om deze en andere ethische kwesties goed te doordenken en te bespreken.

Werken aan onderling vertrouwen

Een aantal waarden en normen zijn leidend om goede maatschappelijke ondersteuning en passende zorg voor kwetsbare wijkbewoners door samenwerking te realiseren. Onderling vertrouwen is de belangrijkste waarde naast vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Meer algemeen is het raadzaam dat hulpverleners in de wijkteams vanaf de start ook ethische aspecten bij hun afwegingen betrekken en bespreken. Meer maatwerk en minder protocolleren vraagt om praktische wijsheid en moreel oordeelsvermogen.

Actie nodig

Het CEG roept op tot de volgende actiepunten:
• Ga zorgvuldig om met persoonlijke cliëntgegevens, deel deze niet zonder toestemming van de cliënt;
• Neem moreel beraad op in het wijkteam;
• Geef professionals in wijkteams voldoende ruimte om naar eigen (moreel) oordeelsvermogen te kunnen handelen;
• Onderzoek hoe in wijkteams met privacy van cliëntgegevens wordt omgegaan en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn;
• Onderzoek de ethische aspecten ook vanuit het perspectief van cliënten en mantelzorgers.

Uitgever:Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Jaar van uitgave:mei 2016
Aantal pagina's:114

Bron

Klik hier voor het CEG-signalement 'Samen zorgen in de wijk'.