De aanpak

Systeemgerichte hulp bij geweld in relaties

publicatie - januari 2001
De aanpak

Presentatie van een seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties - De Aanpak - die als doel heeft het geweld in de relatie te stoppen en te bevorderen dat beide ouders actief participeren in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. In het eerste deel wordt achtergrondinformatie gegeven over De Aanpak en over geweld in relaties. Deel 2 gaat concreet in op de opzet van het project, de individuele hulpverlening aan mannen en vrouwen en de systeemgerichte hulpverlening. Deel 3 bevat keuzemodules die kunnen worden gebruikt in de aanpak.

Dit boek is bijna uitverkocht en wordt niet in herdruk gegeven.

Auteur:Outsem, R. van
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:2001
Aantal pagina's:140
Downloads
De Aanpak