De aanpak van eenzaamheid. Wat vindt u?

publicatie - maart 2016
De aanpak van eenzaamheid. Wat vindt u?

Movisie vraagt jaarlijks beroepskrachten en vrijwilligers naar hun opvattingen over uiteenlopende maatschappelijke thema’s. In deze frontliniepeiling worden zij gevraagd naar het omgaan met eenzaamheid in hun (vrijwilligers)werk en hoe zij naar de aanpak van eenzaamheid kijken in de huidige context.

Een van de opmerkelijke uitkomsten is dat ongeveer de helft van de ondervraagden jaarlijks meer dan twintig keer geconfronteerd wordt met eenzaamheid in hun (vrijwilligers)werk. De kern van de transformatie van het sociale domein is het bieden van integrale ondersteuning en zorg op alle levensdomeinen. Als sleutel tot succes wordt lokale samenwerking genoemd, maar daar is nog ruimte voor verbetering volgens de respondenten. 45% geeft aan dat de primaire verantwoordelijkheid bij de burger zelf ligt als het gaat om de aanpak van eenzaamheid. Maar de samenleving en organisaties zijn wel medeverantwoordelijk wanneer het kwetsbare mensen niet lukt om op eigen kracht de eenzaamheid te doorbreken. Uit de rapportage blijkt dat het signaleren van eenzaamheid door professionals mede door tijdgebrek een probleem blijft, zeker in de sociale wijkteams.

Auteur:Panhuijzen, B., Briels, B.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
Downloads
aanpak-van-eenzaamheid-frontliniepeiling