Aanpak van seksueel geweld in Nederland

Stand van zaken & aanbevelingen voor beleid, onderzoek, preventie en hulpverlening

publicatie - januari 2006
Afbeelding bij Aanpak van seksueel geweld in Nederland

In deze aan het ministerie van VWS gerichte notitie wordt gepleit voor een nationaal programma dat vergelijkbaar is met het door het kabinet geïnitieerde en gefaciliteerde programma huiselijk geweld (zie nota Privé geweld – Publieke zaak). Om duidelijk te maken waarom zo’n nationaal programma nodig is en welke elementen zo’n programma zou moeten bevatten, hebben drie organisaties – Stichting Ambulante Fiom, Rutgers Nisso Groep en TransAct – hun ervaring op het terrein van preventie en aanpak van seksueel geweld gebundeld en gezamenlijk deze notitie geschreven. In de notitie wordt -kort- beschreven wat er tot nu toe gedaan is op het terrein van beleidsontwikkeling, infrastructuur, onderzoek, preventie en aanpak, met name hulpverlening; wat de resultaten daarvan zijn, en welke hiaten en behoeften er nog zijn. Vervolgens worden beleidsaanbevelingen gedaan, waarin geconstateerde hiaten en behoeften ‘vertaald’ zijn in gewenste acties.

Auteur:Stichting Ambulante FIOM en TransAct
Uitgever:TransAct
Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:40
Downloads
Aanpak seksueel geweld - notitie