Aansturen met indicatoren

Theoretische verkenning

publicatie - januari 2012

Sinds eind jaren tachtig overheerst bij overheden de gedachte dat als maatschappelijke instellingen voor subsidie in aanmerking willen komen, er duidelijke afspraken nodig zijn over de prestaties die zij leveren. Na ruim tien jaar experimenteren met deze nieuwe manier van aansturen, blijkt dat het in de praktijk moeizaam verloopt. Is dit toe te schrijven aan falende overheden en welzijnsinstellingen of zijn er fundamentele struikelblokken die het lastig maken om het welzijnswerk met indicatoren aan te sturen? Deze literatuurstudie is opgezet om eventuele struikelblokken te identificeren en ideeën aan te dragen om hier mee om te gaan.

Auteur:Ridder, J.A. de; Philips, J.
Uitgever:Rekenkamer Amsterdam
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:16