Achter de voordeur. De praktijk als landingsbaan

publicatie - mei 2013

In ‘De praktijk als landingsbaan’ zijn de ervaringen en de geleerde lessen die zijn opgedaan in het landelijke project Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen gebundeld.  Na tien jaar van experimenten, pilots en projecten toont dit document de weg naar structurele inbedding in de praktijk. Het boek zoomt achtereenvolgens in op:

  • de aanpak in het algemeen
  • de huishoudens waar het om gaat
  • de samenstelling en competenties van professionele sociale teams
  • de regelgeving speelruimte
  • kosten-baten: wat is de investering, wat levert het op?
  • organisatie: leren en ontwikkelen, in kleine stappen

Het is een vervolg op ‘Aan de slag achter de voordeur’ uit 2011.  

Auteur:Albert Jan Kruiter en Harry Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden.
Uitgever:ministerie van BZK en VWS
Jaar van uitgave:mei 2013